perjantai 4. tammikuuta 2013

Kunnollisvaalit 2012 tuomiolle vihakirjoituksista

Amon Rautiaisen (ps.) kirjoittelut Facebookissa on päätynyt syyteharkintaan. Asiasta kansalaisuutisoinut Kunnollisvaalit 2012 -blogi julkaisi Rautiaisen suljetussa ryhmässä aiemmin julkaistut kommentit myös ryhmän ulkopuolisille. Kunnollisvaalit 2012 -blogin ylläpitoa uhkaa sama syyte kuin Amon Rautiaista.

Tämä on oikein.

Oikeusvaltiossa toimitaan kirjoitetun lain mukaan.

Rikoslaki, 11. luku: Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan §10 Kiihottaminen kansanryhmää vastaan: "Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."

Pykälä ei yleisölle saataville asetettaessa ole kiinnostunut lainkaan levittäjän tarkoituksesta loukata tai olla loukkaamatta suojeltua ryhmää. Rikoksen tunnusmerkkien täyttyminen liittyy ainoastaan julkaistun materiaalin itsensä loukkaavuudesta, ja olisi vastoin lain kirjainta, jos Kunnollisvaalit 2012 ylläpitäjä välttyisi syytteiltä, ellei Rautiainen välttyisi hänen lisäkseen. Nämä kaksi tahoa ovat kiinteästi liittyneet toiseensa samassa rikoksessa, jos rikos on tapahtunut. Kysymykseen siis ainoastaan jää, syyllistyikö Rautiainen rikokseen, ja kuka on Kunnollisvaalit-blogin julkaisijavastuullinen toimittaja. Syytteen nostamatta jättäminen ei tule kysymykseen ainakaan sillä perusteella, että olisi hyväksyttyä uudelleenjulkaista rasistista materiaalia, vaikka sen tarkoituksena olisi ohjeistaa kansalaisia välttämään rasistin pääsy kunnanvaltuustoon.

Lehdistötiedotteessaan Kunnollisvaalit 2012 ilmaisee ymmärtämättömyyttä RL 11.luku §10 kohtaan korostamalla loukkaamistarkoituksen puutetta hyvillä (tai itse hyviksi kokemillaan) tarkoituksilla. Näin tehdessään he osoittavat, että eivät ole tietoisia siitä, että loukkaamistarkoitus liittyy ainoastaan ns. "Uskonrauhan häiritsemiseen" eli jumalanpilkkapykälään, jossa jumalan pilkkaaminen tulee olla tietoista ja loukkaustarkoituksellista. Loukkaustarkoituksen puute tai jopa tarkoitus toimia loukatun ryhmän hyväksi ei ole hyväksyttävä peruste nykylain mukaan uudelleenjulkaista mahdollisesti rasistista materiaalia. Syy miksi loukkaamistarkoitus oli relevantti mm. Halla-ahon oikeustapauksessa liittyi nimenomaan jumalanpilkkaan eikä kansanryhmää vastaan kiihottamiseen. Jälkimmäiseenhän Halla-aho katsottiin syyttömäksi, minkä takia pidänkin vasemmiston asennoitumista Halla-ahoa kohtaan tekopyhänä, koska vasemmisto on historiallisesti ollut hyvin uskontovaistainen.

Mutta, takaisin aiheeseen: laki on laki. Tämän takia antifasistienkin tulisi miettiä kannattaako promotoida tiukempia viharikoslakeja sananvapauden rajoittamiksi. Laki on tylppä ase. Se ei osu vain siihen mihin se on tarkoitettu. Se ei leikkaa kunnolla. Ja se tuhoaa paljon ympäröivää kudosta --- se ei ole todellakaan kirurgin veitsi, jolla voisi leikellä mätiä osia yhteiskunnasta pois. "Väärin" tulkinnat lakia oikein tulkitessa ovat väistämätön seuraus lain olemassaolosta, ja siksi lakeja yksilönvapauksien rajoittamiseksi "hyvin tarkoituksin" ei tule säätää vaikka niiden säätäminen tuntuu houkuttelevalta, jotta siitä saisi sen mukavan, lämpimän tunteen, että on saanut jotakin aikaiseksi (eli jotakin kiellettyä).

Saa nähdä, miten käy syyteharkinnan kanssa ja tuleeko tästäkin tapauksesta jälleen yksi naula arkkuun oikeusjärjestelmämme uskottavuuden hautaamiseksi. Oikeusjärjestelmän ei ole tarkoitus olla humaani. Sen tarkoitus on noudattaa lakia.

Poliitikkojen tulisi ottaa vastuu tästä farssista. Ei syyttäjälaitoksen (mahd. syyttämättäjättämispäätös) eikä tuomioistuimen (jos tuomio eriää Rautiaisen tuomiosta, riippumatta onko se tuomitseva tai vapauttava). Poikkeukseksi jälkimmäiseen voidaan toki katsoa, jos tuomioistuin katsoo, että ei pysty identifioimaan kuka on ylläpitänyt Kunnollisvaalit 2012 -blogia. Epäilty ainakin on olemassa, joten oletan, että rikoksen "vakavuuden" tähden ainakin hänen tietokoneensa tulisi olla takavarikoitu, jotta todisteita selainhistoriasta ei voida hävittää - mikäli todistus täytyy tuota kautta hankkia eikä Blogspot-palvelu (omistajana Google) luovuta käyttäjätietoja.