torstai 22. heinäkuuta 2010

Miksi parafiileja on oikeus syrjiä?

Valikoivassa suvaitsevaisuudessamme homoseksuaalisuus poistettiin parafilioden listoilta WHO:n ylläpitämästä ICD:stä vuonna 1981 ja mm. Yhdysvalloissa käytetty DSM:stä vuonna 1973. ICD:hen jätettiin "Ego-dystonic sexual orientation" eli "itseä häiritsevä homoseksuaalisuus" (ICD-10 F66.1), jota takaa homoseksuaalille oikeuden lääketieteelliseen apuun siinä tapauksessa, että hän kokee apua tarvitsevan.

No, mikä on parafilia? Otetaan siihen selitys Wikipediasta:

"Parafiliat ovat tavallisesta poikkeavia seksuaalisia suuntautumisia. Parafiliat kuuluvat seksuaalisiin käyttäytymis- ja kohdehäiriöihin (ICD-tautiluokituksessa luokka F65) ja ne tarkoittavat erotoseksuaalista ja psykologista tilaa, jossa yksilö on toistuvasti ja pakkomielteisesti riippuvainen jostakin epätavallisesta tai sosiaalisesti ei-hyväksyttävästä ärsykkeestä seksuaalisen mielihyvän kohteena tai välineenä. Kyseessä on deviaatio (kr. para), johon seksuaalinen kiinnostus (kr. filia) kohdistuu. Termin kehitti seksologi John Money. Termin on määrä korvata käsite perversio."

Parafilioista käytetään ICD:ssä termiä "sexual preference" ja perinteisestä homo-bi-hetero-akselista termiä "sexual orientation". Suomen kielessä jälkimmäisestä käytetään termiä "seksuaalinen suuntautuminen", aiemmin "sukupuolinen suuntautuminen", viitaten, että termin käyttö rajoittuu pelkästään kiinnostuksen kohteen sukupuoleen. Uudemmasta termin käytöstä on tulkintaongelmaa, sillä eräät tahot (ja näemmä jopa suomenkielisen Wikipedian kontribuuttorit) ovat sitä mieltä, että parafiliat ovat osa seksuaalista suuntautumista, kun taas moni muu taho, esim. seksuaalista tasavertaisuutta ajamaton "Seksuaalinen tasavertaisuus ry":n nimellä kulkeva sateenkaarijärjestö korostaa parafiilien kuulumattomuutta seksuaaliseen suuntautumiseen, osana homoseksuaalisuuden imagonkohotuspyrkimystä. Moni homoseksuaali tai heidän puolesta puhuja ei ole arvoliberaali, eikä tue seksuaalista tasa-arvoa.

Seksuaalisen suuntautumisen suppea tulkinta johtaa ihmisten epätasa-arvoon heidän seksuaalisten mieltymystensä perusteella, koska seksuaalisia mieltymyksia ei ole suojeltu lailla syrjinnässä tai kansanryhmää vastaan kiihottamisessa.

Argumentit (tiukan määritelmän mukaisen) seksuaalisen suuntautumisen korottamisesta tärkeydessä yli seksuaalisten mieltymyksien ovat, ainakin niiltä osin kuin minulle on tähän asti niitä esitetty, olleet arvolatautuneita ja itseisarvoisena totuutena esitettyjä.

"Morfofiili ei rakastu lihavaan ihmiseen, vaan morfofiilinen heteroseksuaalinen mies rakastuu NAISEEN. Lihavuus on vain mieltymys." Anteeksi vain, mutta miten biseksuaalisuus ylipäätään sopii tähän malliin primääristä seksuaalisuuden kohteesta, jolle muut mieltymykset ovat vain alisteisia? Biseksuaalilla ei ole selkeää preferenssiä sukupuoleen vaan hänen preferenssinsä parinvalinnassa ovat sukupuolen ulkopuolella. Panseksuaalilla tämä sukupuolen ulkopuolisuus korostuu äärimmilleen.

"Rakkaus, rakkaus, rakkaus! Jalkafetisisti ei rakasta jalkaa vaan jalan omistajaa, joka on nainen!" Väärin. Jalkafetisisti Jalkapartialisti (jos käytetään lääketieteellisesti korrektia termiä) ei rakastu jalkaan romanttisessa merkityksessä, mutta se ei tarkoita, että hän rakastuu naiseenkaan romanttisessa merkityksessä. Ihminen rakastuu aina yksilöön - ei hänen edustamaansa sukupuoleen (ja siten puoleen planeetan asukkaista).

En ole siis yhäkään kuullut pätevää syytä syrjiä parafiilejä seksuaalisen suuntautumisen (suppean tulkinnan) ulkopuolisena ryhmänä. Kaikki argumentit tunteista, romantiikasta, rakkaudesta, ovat potaskaa, koska viimekädessä nämä ovat aina yksilöiden välisiä asioita.

Minkä takia miellämme homojen tasavertaista kohtelua ajavat ihmiset arvoliberaaleiksi niin kevein perustein? Todellinen arvoliberaali puolustaa vapauksia myös heille keiden oikeuksia hän ei erityisemmin olisi itse kiinnostunut ajamaan.


__


Parafiliat ovat osa seksuaalisuutta ja ne tulisi tunnustaa osaksi seksuaalista suuntautumista. Jos haluamme erikseen termin, jolla käsitellä sitä mihin sukupuoleen kiinnostus kohdistuu, siihen on hyvä käyttää vaikka käytöstä poistettua sukupuolista suuntautumista, joka olisi seksuaalisen suuntautumisen (laajemman tulkinnan) osajoukko.

Kysymykseen "miksi homo-bi-hetero-orientaatio täytyisi kutsua sukupuoliseksi suuntautumiseksi, kun parafiliota voitaisiin seksuaalisen suuntautumisen sijasta kutsua seksuaaliseksi mieltymykseksi" vastaus on: oikeusturva. Laissa syrjinnän ja kansanryhmää vastaan kiihottamisen kohdalla on kirjoitettu "seksuaalinen suuntautuminen" ja suojelua seksuaalisuuteen liittyvältä sorrolta ansaitsevat kaikki yhtäläisesti. Se, että lakiin on kirjoitettu "muu näihin rinnastettava seikka" (syrjintäpykälä), "niihin rinnastettava muu kansanryhmä" (kiihotuspykälä), "mielipide" (Yhdenvertaisuuslaki)  eivät ole tähänkään asti suojelleet ateistia eikä wiccaa, joten on aika naiivia luottaa siihen, että seksuaalisuutta kohdellaan lain edessä tasa-arvoisesti siltä osin kuin sen katsotaan päätyvän seksuaalisen suuntautumisen ulkopuolelle.

Kysynkin: miksi parafiileja tulisi olla oikeus syrjiä?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti