sunnuntai 5. joulukuuta 2010

Laasanen nosti erikoisen kissan pöydälle

Nyt nähtiin sekin ihme, että omalla nimellään kirjoittava (ja vieläpä muu kuin piraattipuoluelainen) uskaltaa ottaa esille tunteita ja moraalipaniikkia herättävän asian: sen, että simuloitu lapsiporno ehkä vähentää lasten hyväksikäyttöä.

Laasanen toi ilmi blogissaan, että emeritusprofessori ja filosofian tohtori Milton Diamond ehdottaa simuloidun lapsipornon laillistamista:
"The findings support the theory that potential sexual offenders use child pornography as a substitute for sex crimes against children. While the authors do not approve of the use of real children in the production or distribution of child pornography, they say that artificially produced materials might serve a purpose."

Prof Diamond perustaa kantansa pornografian laillisuuden ja rikostilastojen relaatioon, siihen, että pornografia ei yleisestikään lisää seksuaalirikollisuutta vaan joko vähentää sitä tai ei vaikuta siihen ollenkaan. Tästä aiheesta on tehty tutkielmia useiden eri maiden rikostilastoja tarkkailemalla, viimeisin Tšekistä (Milton Diamond, Eva Jozifkova, Petr Weiss). Aiemmin samasta aihepiiristä Diamondin artikkeleita Japanista (1999) (Diamond & Uchiyama) ja globaalista perspektiivistä (1999) ja uudelleen globaalista perspektiivistä (2009). Hawaijin yliopiston seksuaalitieteitten laitoksen muut julkaisut löytyy tästä. Pornon ja seksuaalirikosten välisten suhteiden lisäksi hän on tutkinut merkittävässä laajuudessa mm. transseksuaalisuutta ja -sukupuolisuutta.

Mielestäni oli aika rohkea teko Laasaselta ottaa esille mahdollisuus siitä, että simuloitu lapsiporno saattaisi vähentää lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Olkoonkin, että hän otti asian esille huomattavasti neutraalimmin kuin minä, hän teki sen sentään omalla nimellään. Lapsiporno (vaikka sitten pilapiirros) nimittäin on asia, josta yleisen mielipiteen mukaan vaan ei saa keskustella rationaalisesti. Se tuntuu pahalta, se on kiellettävä. Sen olemassaolon täytyy loukata lasta, ja lisätä hyväksikäyttöä, koska se vaan useimpien mielestä tuntuu siltä.

Tunteet kuitenkin johtavat kokonaisia kansakuntia harhaan, ja siksi asiaa täytyy tutkia maltillisesti. Sen takia asioista tehdään tutkimuksia. Jos kansalta tai poliitikolta kysyttäisiin tuleeko hänen autostaan painavempi, jos hän ajaa autolla nopeasti, hän vastaisi, että se on järjenvastaista. Einstein olisi toista mieltä ja hänen argumenttinsa ei perustu pelkkään tunteeseen siitä miltä asiat ensisilmäyksellä näyttävät.

___


Milton Diamond ehdottaa pornografian, mukaanlukien simuloidun lapsipornon, laillistamista. Suomessa tämä on mahdotonta, koska se on jo laillista... toistaiseksi. Ironista on, että Suomessa ollaan pistetty pysähtymättömät rattaat liikkeelle laillisuuden purkamiseksi, jotta piirrospornostakin tehtäisiin rikollista hallussapitää.


Kissatyttö on nyt pöydällä. Asiasta tulisi pystyä keskustelemaan.

Aiheesta aiemmin kirjoittamaani:
"Lapsen takia": todenmukaisuusvaatimuksen poisto rikoksen täyttymisen kriteeristöstä
Tabu: Lolicon

7 kommenttia:

 1. whiic, kannattaa lukea hallituksen esitys tuosta lasten suojelemisesta seksuaalirikoksia vastaan:

  http://www.om.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Uutiset/1290609260088

  Ilmeisesti hallituksen esitys ei aio onneksi kriminalisoida *piirrettyä* lapsipornoa, mutta todenmukaiset kyllä. Sillä tarkoitetaan esim. sitä, että photoshopataan normaali valokuva lapsesta näyttämään lapsipornolta yms.

  VastaaPoista
 2. @Panu
  Naiivia uskoa, että hallituksen esitystekstillä olisi mitään tekemistä laintulkinnan kanssa. Ehdotettu lakiteksti sisältää yhä ilmaisun
  ""Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun teon rangaistavuus ei edellytä sitä, että kuva taikka kuvatallenne tai -tiedosto on todellisuudenmukainen.""
  lisättäväksi pykälään, joka käsittelee lapsipornografiaa.

  Hallitus on vakuuttanut aiemmin, että ei koske piirroksia. Tuossa esittelyssä pykälänmuutosta ei edes vaivauduta mainitsemaan.

  Sanot, että hallitus aikoo kieltää todenmukaisen simuloidun lapsipornon. Lakiteksti kuitenkin muokatussa muodossa tulee sanomaan "ei edellytä sitä, että - - todellisuudenmukainen".

  Tämä on kuin avoin valtakirja tuomioistuimille tulkittavaksi mielivaltaisesti. Ja on naiivia esittää, että tervettä järkeä löytyy, koska Ruotsi, USA, Australia, jne. Esimerkkejä, että terve järki ei ole toteutunut todenmukaisuusvaatimuksen poistuttua on pilvin pimein!

  VastaaPoista
 3. "”Todellisuuspohjaisella” tarkoitettaisiin si-
  tä, että kuva perustuu hyväksikäyttötilantee-
  seen eli tosiasiallisesti tapahtuneeseen tilan-
  teeseen, jossa lapsi on ollut sukupuolisiveel-
  lisyyttä loukkaavan toiminnan kohteena. Hy-
  väksikäyttötilanteesta on yleensä näissä tapa-
  uksissa otettu valokuva tai valokuvia taikka
  tilanne on otettu kuvatallenteeseen. Toisaalta
  rangaistavuuden piiriin kuuluisivat myös täl-
  laisesta hyväksikäyttötilanteesta maalaamal-
  la, piirtämällä tai muulla vastaavalla tavalla
  tehdyt kuvat. Viimeksi mainitussa tapaukses-
  sa rangaistavuus edellyttäisi sitä, että yhteys
  hyväksikäyttötilanteeseen on osoitettavissa.
  Tämä yhteys on osoitettavissa esimerkiksi
  silloin, kun kuva on tehty mallia käyttämällä
  jo hyväksikäyttötilanteessa tai ainakin pian
  sen jälkeen."

  Eli todellisuuspohjainen vaatii hyväksikäyttötilanteen, vaikka mainitaankin "piirtäminen". Eli piirretty lapo ei ole todellisuuspohjaista lakipykälän merkityksessä.

  "”Todenmukaisella” tarkoitettaisiin tässä
  yhteydessä ensisijaisesti tilanteita, joissa ku-
  vasta tai kuvatallenteesta ei voida päätellä,
  kuvaako se todellisia henkilöitä tai todellisia
  tapahtumia. Syytä on kuitenkin korostaa sitä,
  että ”todellisuuspohjaisen” ja ”todenmukai-
  sen” käsitteet ovat toisiaan täydentäviä ja
  voivat olla myös päällekkäisiä. Esimerkkinä
  voidaan mainita erehdyttävästi oikeaa valo-
  kuvaa muistuttava kuva, joka perustuu hy-
  väksikäyttötilanteeseen."

  Eli todenmukainen on kuva, josta ei voida päätellä, kuvaako se todellisia tapahtumia. Piirretystä kuvasta voidaan se päätellä, joten piirretty lapsiporno ei ole todenmukaista.

  Siten en näe perusteita olettaa, että lakimuutos kriminalisoi piirretyn lapsipornon, jonka voi erottaa aidosta.

  VastaaPoista
 4. "Eli todellisuuspohjainen vaatii hyväksikäyttötilanteen, vaikka mainitaankin "piirtäminen". Eli piirretty lapo ei ole todellisuuspohjaista lakipykälän merkityksessä."

  Laki on niinkuin laki kirjoitetaan. Jos tuo kirjoitettaisiin kokonaisuudessaan lakiin, tuskin moisesta älämölöä viitsisin edes nostaakaan. Jos se jätetään lain ulkopuolelle, osaksi markkinointipuhetta, se ei sido tuomioistuimia.

  Laki on laki. Jos laissa lukee X niin se on X vaikka lakiin kirjaamattomissa perusteluissa ministeri olisi sanonut, että X tarkoittaa kyseisen pykälän yhteydessä Y. Tulkintaohjeet on kirjattava lakipykälien sisään, jotta niitä ei voi tulkita väärin.

  "Siten en näe perusteita olettaa, että lakimuutos kriminalisoi piirretyn lapsipornon, jonka voi erottaa aidosta."

  Voisi paremmin sanoa, että et näe perusteita olettaa, että hallitus pyrkisi kriminalisoimaan piirretyn lapsipornon, jonka voi erottaa aidosta. Se kuitenkin voi olla seuraus huonosti kirjoitetusta lakipykälästä, riippumatta hallituksen tahdosta.

  Fakta kuitenkin on, että hallitus haluaa kääntää todistustaakan ympäri lapsipornon osalta. Tämä kuitenkin mielletään oikeusvaltion periaatteiden vastaiseksi, joten sama vaikutus halutaan tuottaa kriminalisoimalla fiktiivinen, mutta aidosta erottamaton lapsiporno. Kyseessä on parhaimmillaankin kusetus käännetystä todistustaakasta, mutta pahimmillaan se koko kusetus leviää käsiin ja leviää tulkinnan myötä pilapiirroksiin... vain koska hallitus ei halua olla rehellisiä siitä, että todistustaakka on tarkoitus kääntää syytetyn niskaan.

  VastaaPoista
 5. "Tulkintaohjeet on kirjattava lakipykälien sisään, jotta niitä ei voi tulkita väärin."

  Tulkintaohjeita ei koskaan kirjoita lakipykälien sisään, ja tietääkseni tuomioistuimet lukevat tarkkaan lakiesityksen perustelut.

  Itseasiassa pykälät todenmukainen ja todellisuuspohjainen viittaavat myös *ilman kontekstia* johonkin ei-piirrettyyn. Eli vaikka tuomioistuin ei ota perusteluja mukaan, pitäisi tulla oikeanlainen tuomio.

  VastaaPoista
 6. Todenmukainen voi viitata ehkä ainoastaan ei-piirrettyyn... mutta lakiinhan ollaan juurikin kirjaamassa "ei vaadi todenmukaisuutta". Toisin sanoen ei vaadi ei-piirrettyyttä.

  Ei-ei-piirretty = piirretty.

  Siksi muokattu pykälä voi koskea myös piirrettyä materiaalia.

  Pitääkö todellisuuspohjan ehdoton vaatimus, jos todenmukaisuudesta luovutaan? Käytännössähän tuon määritelmän mukaista "todenmukaisuutta" ei nykyiselläänkään ole vaadittu vaan valokuva, digikuva, mukattu kuvat tai AIDOSTA hyväksikäytöstä piirretty kuva ovat olleet rikollisia. Miksi lakia pitää muuttaa? If it ain't broken, don't fix it!

  Jos todenmukaisuusvaatimuksesta luovutaan, se on väärintulkittavissa todellisuuspohjasta luopumiseen erityisesti, kun ei ole tiedossa kuinka tarkasti sen pitää mallintaa todellistä hyväksikäyttöä.

  Todellisuuspohjaisuutta ei mainita myyten pykälässä nyt, eikä tulevaisuudessakaan, positiivisessa eikä negatiivisessa merkityksessä. Miten todellisuuspohjaisuuden määrittely siis voisi vaikuttaa pykälän tulkintaan vaikka tuomarit katsoisivat ministeriön perustelutekstit läpi?

  Entäs, kun perusteluteksteistä löytyy mm.
  "Kuten 20 artiklaa koskevista perusteluista ilmenee, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan le-
  vittämistä koskevassa pykälässä ei nykyisinkään näytetä asetettavan vaatimusta, jonka mukaan
  levitettävän materiaalin tulisi olla todellisuudenmukaista. Eduskunnan lakivaliokunta on pykälän
  säätämisen yhteydessä nimenomaisesti todennut, että levittäminen ei edellytä, että kuvien tai ku-
  vatallenteiden tulisi olla todellisuuspohjaisia."


  Eli eksplisiittinen ilmaisu siitä, että todetaan, että kun kyse on levittämisestä, todellisuuspohjaakaan ei vaadita. (Hallissapidosta rangaistaan jos on todellisuuspohjaisia piirroksia aidosta hyväksikäytöstä. Levittämisestä rangaistaan vaikka olisi täysfiktiivinen piirros ilman todellisuuspohjaa.)

  VastaaPoista
 7. Horsmalahti olikin muuten oikeassa tuossa aiemmin. Itse ehdotettu lakiteksti on varsinaiseen hallituksen esitykseen päästessään muuttunut ratkaisevasti, vaikka lakia valmistellut työryhmä sitkeästi päätti unohtaa kaikki kriittiset lausunnot.

  ERÄVOITTO. Ehkä blogaan sisällöstä tarkemmin jahka olen tutustunut sen sisältöön. Siellä on yhä tulkinnanvaraa (esim. kuinka realistinen piirros on erottamaton aidosta), mutta ainakaan tavalliset mangat ja ecchi animesarjat eivät kovin helpolla joutuisi realismin piiriin. (Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö syyttäjä tulisi kokeilemaan asiaa saadakseen sulkaa hattuunsa.)

  Tämä lakipaketti täyttää osittain CETS 201 -suosituksen sisältämät asiat. Tämän jälkeen seuraavana on vuorossa COM (2009) 135, joka käytännössä sisältää käytännössä kaikki CETS 201 suositukset, mutta pakottavina suosittelevuuden sijaan eli ajaa yli kansallisen itsemääräämisoikeuden. Tämä päätös tehdään EU:ssa.

  VastaaPoista